Zukunftweisend | D. Hellmold-Ziesenis

Gürsch | Multikulturelles Kabarett

Gürsch, da prallen Welten aufeinander: jung, alt, Mann, Frau, türkisch, deutsch.
Multikulturelles Kabarett mit Joachim Schütz & Funda Gür

Event single img Bildquelle:

Wann